I höst ställer coachen Laila Tyfting ut sin bok, ”Energierna avslöjar”, på bokmässan i Göteborg. Förutom sitt författarskap håller Laila även i sessioner och djupgående kurser som utvecklar människor, bland annat vad gäller kommunikation och konsten att hitta sig själva.

– Läsarna kommer ett steg närmare svaret på den eviga frågan: vad är egentligen meningen med livet?

För nio år sedan debuterade Laila Tyfting som författare med sin bok Tankvärt, som fungerar som en slags uppslagsbok för människor i jakt på större trygghet och balans i livet. Syftet med boken är att hjälpa människor med deras personliga utveckling och ge dem insikter om vad de egentligen tänker, tycker och känner.

–Det var mina klienter och kursdeltagare som ville att jag skulle skriva ner alla bra och kloka ord. Det var så Tankvärt kom till. Den fungerar som en uppslagsbok, där man kan slå upp det som man behöver tänka på och reflektera över just nu. Det handlar mycket om hur vi ska ta hand om oss själva och på så sätt bli så starka och trygga att vi sedan kan ge stöd och trygghet även till andra personer.

– Tankvärt associerar till tanken, men också värdet i att kunna tanka upp oss själva med energi utan att dra i andras energier.

Laila arbetar till vardags som coach, där förståelsen av människans energier står i fokus. Hon håller kurser i hur människor kan förbättra sin livskvalitet, och ger även privata sessioner. De känsloenergier som finns inuti oss, men även i vår omgivning är något som är centralt i Lailas andra bok, ”Energierna avslöjar”. Boken är en fortsättning och utveckling av hennes första verk.

– Det är en utbildningsbok, men är mer flödande och lättläst än vanlig kurslitteratur. Syftet med den är att hjälpa människor att komma loss från livets ekorrhjul och förstå vad livet egentligen går ut på. På så sätt kan de åter hitta sin livskraft.

Hur är boken ”Energierna avslöjar” upplagd?

–Den består av löpande text och är indelad i olika kapitel. Det är viktigt att läsa boken från början till slut eftersom innehållet är en djupgående analys om livet och dess olika delar. De som läser boken från början får därför en större förståelse samtidigt som de också hinner bilda sig en egen uppfattning, och kan vidga sina referensramar utifrån vad de själva tycker.

Berätta något om innehållet i ”Energierna avslöjar”.

–Boken ger många bra tips på hur människor kan arbeta med sig själva och hur de kan läka sig själva. Den vägleder dig till att se ditt eget sanna värde, hitta en sund självkänsla och ett sunt självförtroende. När vi växer upp så trycker vi ofta ner känslor, vilket leder till att vi fastnar i den åldern. Vi agerar utifrån det förflutna även i nya tider, det blir våra inre barn som styr oss. Det jag försöker uppnå med boken är att läka människors inre sår och ouppfyllda behov, så att de sedan kan gå vidare och bli vuxna på riktigt.

Delar av boken handlar även om barns utveckling. Berätta om detta?

–Det är viktigt att poängtera att föräldrarna själva behöver läka och landa i ett sant vuxenskap genom att läka sina inre missuppfattade ouppfyllda behov, och hantera vad de har i sina ryggsäckar sedan tidigare. Deras inre barn kan lätt spilla över på de fysiska barnen, vilket ger fel förutsättningar. När vuxna har tagit till sig av detta så kan de också ta hand om sina fysiska barn på ett bättre sätt.

Förutom att Laila skriver böcker så håller hon även populära kurser och föreläsningar i hur människor ska nå sin fulla potential.

– Det jag gör på kurserna är att hjälpa människor så de hittar sina förmågor och krafter. Jag ger dem verktygen att släppa rädslor och rollspel, men de måste själva våga ta steget. Många försöker att kopiera och härma någon annans kapacitet och förmågor, men på så sätt trycker de undan sin egen kapacitet och kraft. Då kan de aldrig nå sin egen fulla potential.

Laila Tyfting

Laila Tyfting

Hur kommer man till rätta med detta beteende?

– Alla behöver sträva efter att hitta sin egen naturliga kapacitet så att de kan slappna av, bli självklara med sig själva och göra saker på sitt eget sätt utifrån sig själva. Detta gör de genom att hitta tillbaka till ursprunget och ta sig loss från gamla invanda mönster. Jag har fem bra tips på saker som man kan tänka på:

1. Det viktigaste är att du alltid vågar vara dig själv.

2. Vara medveten om vilka energier du sänder ut. De känslor och energier du har nedtryckta påverkar även vilket bemötande du får från andra. Känslor förs lätt över både till dig själv och till andra.

3. Vågar du inte vara dig själv så kommer de i din omgivning inte att se dig för den du verkligen är. Hur ska de då kunna lära känna dig på riktigt?

4. Viktigt är att inte försöka ”pleasa” din omgivning, utan att verkligen förmedla dina sanna känslor. Hur ska du kunna få din önskan uppfylld om du inte förmedlar den?

5. När du ”pleasar” och försöker vara folk till lags, så kan det liknas vid en våg med flera vikter i den ena skålen. Den sidan blir då för tung, vilket vi människor kämpar för att uppväga och kompensera för. Detta gör att vi ständigt tappar energi och fokus, vilket på flera sätt är ångestframkallande.

Så här tycker några som läst Laila Tyftings bok ”Energierna avslöjar”.

”Energierna avslöjar” är avgjort den bästa och mest innehållsrika bok jag har läst. Vad kan vara mer spännande än nya och helt unika förklaringar till varför vi egentligen lever som vi gör? Det känns som jag kan ha nytta av den hela livet, antingen som uppslagsbok eller läsa ett stycke då och då. Katia K

Boken ”Energierna Avslöjar” ger kunskap om och förståelse för de processer (känslomässiga och mentala) som sker i samtal, både till vardags och professionellt. Om varför vi reagerar och agerar på ett visst sätt tillsammans med vissa människor men på ett annat med andra. Den ger läsaren en stabil grund att stå på när den ska ha samtal med andra personer, och med hjälp av boken kan man utveckla sitt alldeles egna sätt att hantera sina egna känslor, och andras, och inte låta dem styra sitt agerande och sin samverkan utan att man har kontroll på det. Helt enkelt, en bok värd att läsa och ta lärdom av. Gustav

 

I höst kommer Laila Tyfting att vara en av utställarna på bokmässan i Göteborg, i monter E03:29.

Hon kommer i samband med mässan dessutom att hålla tre kortare föreläsningar på den öppna scenen. Den första är på torsdagen, 28/9, klockan 15:30 med temat ”En enkel väg till frihet – bli bästa vän med dig själv”.

Den andra på söndagen, 1/10, klockan 11:30 med temat ”ett långt och lyckligt liv”.

Den tredje och sista föreläsningen handlar om det vi äter och varför. ”Födans väg till livet” hålls söndagen, 1/10, klockan 16:30.

Här kan du läsa mer om Laila Tyfting och hennes kurser.

Beställ Laila Tyftings böcker.