Berätta om din bok?
Idén till boken är sprungen ur två filosofier jag själv försöker leva efter i mitt eget ledarskap: en tro på alla människors lust och förmåga att göra skillnad och att chefen inte är ansvarig för resultaten utan för MÄNNISKORNA som skapar resultaten. Lusten hos medarbetaren kommer om rätt förutsättningar finns och förmågan att skapa resultat ökar om medarbetaren erbjuds hjälp till utveckling av sin närmsta chef. Det är vad jag kallar Hjärtligt Ledarskap! Boken är av en handbokskaraktär där framförallt mellanchefer får vägledning och inspiration till att kunna utföra ett effektivt, resultatskapande och Hjärtligt Ledarskap.

Klicka på bilden för att läsa mer om boken!

Hur kom boken till?
Jag har gjort en rad iakttagelser och har egen erfarenhet av bristande ledarskap inom framförallt näringslivet. Mina reflektioner handlar om på vilket sätt ledarskapet hanteras av mellanchefens chef. Min uppfattning är att det påfallande ofta finns brister i sättet mellanchefen får uppbackning, coachning eller utveckling i sitt eget ledarskap. Förväntan finns att mellanchefen ska hantera sitt ledarskap på ett utomordentligt bra sätt och erbjuds kanske en kurs som ofta benämns ”ny som chef”. Men vad händer sen då? På vilket sätt följs utbildningen upp, på vilket sätt får mellanchefen stöd, utveckling och utmaningar som gör att kunskapen hålls vid liv, i verkligheten? På vilket sätt får mellanchefen möjlighet att utvecklas ytterligare i sitt ledarskap? Detta är ett område många tycker och tänker kring utan att våga adressera frågan. Min tanke var då att erbjuda en handbok till mellancheferna för att kunna utföra vad jag väljer att kalla ”hantverket” ledarskap, trots för många, bristande stöd från sin chef.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Mina iakttagelser var mycket tydliga och jag kände starkt att jag ville göra något åt det för att skapa ett mer hållbart arbetsliv. Exakt hur den skulle förpackas har växt fram under vägens gång. Det var inte helt klart att det skulle bli en handbok men utifrån att jag även jobbar som ledarskapskonsult kände jag att det formatet passar bra som både fristående bok och som efterlämning till utbildningar och föreläsningar.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Just i fallet Hjärtligt Ledarskap! var det min vilja att göra något åt mina iakttagelser som var min inspiration. Fler chefer måste få verktyg till ett effektivt, resultatskapande och Hjärtligt Ledarskap.

Skriver du på något nytt nu?
Inte just nu men eftersom jag ständigt själv söker ny kunskap och är nyfiken på området ledarskap kanske det kommer en uppföljare.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Tålamod! Processen måste få ta tid för att hinna med att reflektera kring och smälta eventuella intryck som kan vara underlag till innehållet. Till det är mitt råd att våga tro på idén du kommit upp med även om du blir refuserad av förlag som du skickar manuset till. Om du väl bestämt dig för att det SKA bli en bok finns det bolag som Vulkan som kan hjälpa till att uppfylla drömmen.

Varför ska man läsa din bok?
Anledningen är enkel. Det är en bok som ger handfasta tips och inspiration till ett effektivt och resultatskapande ledarskap som inte ger avkall på det mänskliga perspektivet. Eller som en av bokens köpare uttryckte det: ”Så enkelt men ändå så svårt, drygt 100 sidor inspiration som lyfter fram glädjen i ledarskapet. Bra ryggrad för att bygga team och ett fint bollplank för den erfarne. Ser fram emot att plöja igenom årets bästa investering så här långt.” (Peter Brodersen)

Vad gör du när du inte skriver?
Jag jobbar som ledarskapskonsult och utgår då från det Hjärtliga Ledarskapet i mina utbildningar, föreläsningar och coachning. När jag inte jobbar tillbringar jag gärna tid i skogen med familjen för lek och återhämtning. Träning är också en viktig del i mitt liv och utförs gärna i ett löparspår eller på gymet där cross-fit inspirerad träning lockar mest.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Boken riktar sig till alla som jobbar. Cheferna för att få vägledning och inspiration till ett effektivt, resultatskapande och Hjärtligt Ledarskap. Om man inte är chef fungerar boken utmärkt som en guide till vad man kan förvänta sig av sin chef och därigenom hjälp till vad man kan efterfråga för att utveckla medarbetarskapet.