Att förverkliga sin dröm behöver inte vara mer än ett email bort. Karin Sallander är författaren som själv tog hjälp av skrivarkurser – idag lever hon både författardrömmen och hjälper andra att nå den.

– Jag kan ge nycklar till skrivandet genom specialanpassade kurser.

 

Du rosas av dina kunder. Vad gör du för att lyckas?

– Genom att göra det jag kan och att jag gör det på ett lättillgängligt sätt. Man måste skapa utrymme för den kreativa processen och det finns inga sanningar. Jag försöker möta eleven på rätt nivå så att alla kan ta till sig. Jag pratar tydligt och är duktig på att förmedla. Mina kunder uppskattar att jag är flexibel och att de får ta det i sin egen takt. Har eleven svårt med någonting specifikt så hjälper jag med detta.

Hur gör du rent praktiskt för att de ska få göra saker i sin egen takt?

– Distanskurserna kör jag ingen deadline på utan det beror på hur kunderna har det i sitt vardagsliv. Vi kommunicerar via email och hur kursen utformas baseras på vad kunden vill skriva och vilken ambitionsnivå som finns.

– Ibland vet kunden inte vilken genre de vill skriva inom, då kan vi prova oss fram och testa olika saker. Jag kan lära ut inom alla genrer, det beror helt och hållet på elevens önskemål.

Vad brukar du få kommentera lite extra på hos dina elever?

– Jag tittar mycket på språket och om texten flyter. Det är viktigt att texten fångar läsaren, därför tittar jag gärna lite extra på inledningen.

– Jag brukar inte ge kritik åt det hårda hållet utan försöker ge tips på hur texten ska lyftas och bli ännu bättre. Det är vanligt med prestationsångest, då måste jag förmedla att alla kan skriva och att alla har sin berättelse. Det gäller att hitta verktygen som passar just dig.

Beställ din skrivarkurs här

Du har vid något tillfälle sagt att du nog överträffat folks förväntningar. Vill du utveckla det?

– När jag gick i skolan var jag en nörd för att ta det kort. Jag ville inte leka utan ville bara läsa och skriva. Då tänkte väl många att hon är blyg och rädd. Nu vill jag visa att även fast man är blyg så kan man hitta sin nisch och finna vad man vill göra i livet. Jag brukar känna att jag lyckats bra.

Du har bland annat publicerat novellsamlingen Världsberättelser och romanen Rening genom tiden. Hur gjorde du för att att våga göra någonting av ditt eget skrivande?

– Som för många så grundade sig mitt intresse för att läsa och skriva i barndomen, jag har alltid älskat det helt enkelt. Jag blev utgiven när jag var sjutton år. Samtidigt satt jag länge mest och klottrade och skrev för mig själv. I och med en kurs hos Kim Kimselius fick jag väldigt mycket råd kring hur jag skulle ta det vidare. Kim Kimselius har varit en stor förebild för mig och hjälpt mig mycket för att ta mig dit jag är idag.

Hur började du själv lära ut skrivande?

– Jag förstod att jag ville hjälpa andra. Genom mina kursverksamheter och föreläsningar om den kreativa processen så kan jag göra skillnad. Det gäller inte bara vuxna. Även barn kan behöva få träffa någon med mer kunskap om läsande och skrivande eftersom de nuförtiden kanske inte tycker att läsning är så kul. Mitt mål är att sprida läsandet och skrivandet.

Vad händer under det kommande året?

– Jag arbetar ungefär halva tiden med mina kurser och halva tiden på mitt eget skrivande. Just nu är mitt manus på korrektur så jag har mer tid för kurserna. Jag hoppas att nå ut till fler under året. Jag kan skapa specialanpassade  kurser till skrivande personer var de än befinner sig.

Kontakta Karin Sallander på hemsidan eller på Facebook