Berätta om din bok!

Jag arbetade som förändringskonsult i ett konsultbolag för några år sedan med kollegor som var seniora och erfarna förändringsledare och -konsulter. En dag frågade grundaren av bolaget: ”Du med din kommunikationsbakgrund – borde inte du bli världsmästare i förändringskommunikation?” Sedan den dagen har jag läst på allt om ämnet, diskuterat med väldigt många förändringsledare och funderat mycket på hur jag själv kommunicerat i olika sammanhang som ansvarig för kommunikationen just i förändringar. För ett år sedan fick jag ett tillfälle att åka utomlands till solen och börja skriva en bok som jag länge hade tänkt på. Skrivandet tog några månader och resultatet blev Någon annans jobb där jag menar att ansvaret för en bra förändringskommunikation aldrig går att delegera till någon annan, exemplevis kommunikatören. Ledningen ska ta hjälp av professionella kommunikatörer, men ansvaret för kommunikationen ligger alltid hos ledningen som driver förändringen.

Hur kom boken till?

Alla förändringsböcker jag läst nämner hur viktig kommunikationen i ett förändringsarbete är, men sällan går dessa böcker på djupet i hur t.ex. vi människor reagerar och agerar när en förändring aviseras, var stressen och oron kommer ifrån eller hur man kan kommunicera hopp och arbeta med motståndarna. Eller varför man ska använda och anlita ”Coroporate Rock Stars” till sin hjälp.

Klicka på bilden för att läsa mer om boken!

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Många saker växte naturligtvis under skrivprocessen, men den röda tråden och grunden var klara långt innan. Det som kanske hjälpte mig också är att jag har bloggat om ämnet under flera år.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har alltid skrivit, så länge jag kan minnas. Dagböcker och sådant först, sedan artiklar och kommentarer. Att skriva är för mig ett bra sätt att handskas med såväl ilska som ett slags behov av att utbilda. Jag brukar tänka att jag gärna vill utbilda, utmana och underhålla.

Skriver du på något nytt nu?

Jag skissar på en ny bok, eller egentligen två nya böcker!

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Bara börja skriva. Det goda rådet fick jag av biskop emeritus Lennart Koskinen.

Varför ska man läsa din bok?

Alla som vill driva en förändring med framgång, alla kommunikatörer som arbetar med förändringskommunikation och alla som vill utveckla sin egen kommunikation, i förändring eller när som helst – boken är till alla dem.

Vad gör du när du inte skriver?

Arbetar som konsult med kommunikationsuppdrag.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Styrelser, Vd:ar, förändringsledare, kommunikatörer.