Nina Jansdotters bok Nå ut med Facebook  har redan använts av ett antal stora inspiratörer samtidigt som boken, enligt författaren, vänder sig till en bred publik. Under 2019 blir bokens innehåll utgångspunkt för flera av Nina Jansdotters egna föreläsningar.

– Jag vet ingen som lyckats med någonting utan att tillföra något, säger Nina Jansdotter.

 

Många vill lyssna på dig när du pratar om Facebook, nu senast i boken Nå ut med Facebook. Varför?

– Jag är väldigt nördigt intresserad av mina områden och människor gillar att jag brinner för det jag gör. Det jag gör när jag pratar om Facebook är att lära ut grunderna till att få organisk spridning. Det vill säga att sprida och lägga upp sådant som människor vill dela och engagera sig i snarare än att behöva betala för spridning. 

Nina Jansdotter

Vad borde fler göra på Facebook?

– Fler borde agera matchmakers och ge värde genom att exempelvis lägga ut frågeställningar om vem som vill ha fler kontakter. Fråga dig själv vad du kan ge andra – att nätverka generöst och fokusera på vad du kan hjälpa till med ger vad jag kallar bra ”nätverkskarma”. Hjälp kommer att komma från oväntade håll – någonstans öppnas dörrarna genom att du är aktiv och ger. Det hjälper också att vara aktiv i egna och andras flöden; engagera dig i andras inlägg, samspela och tagga andra i intressanta saker. 

– Sedan behöver människor också få lära känna dig och då kan det vara bra att visa människan bakom kontot genom nya vinklar. Jag får exempelvis själv stor spridning på filmer och foton som är lite bakom kulisserna. 

Du har byggt ett stort nätverk på Facebook under många år. Hur tänker du annorlunda idag?

– Fastän jag både använt mig av Facebook och skrivit i två tidigare böcker om detta så har mycket ändrats. Algoritmer skruvas om och gynnar nya sätt att agera. Idag tänker jag mer på hur kan jag engagera andra människor i mina inlägg. Det kan handla om att ställa frågor och göra dem relevanta. Fokusera på vad du gör men lägg också till en fråga om vad andra gör. Om jag skriver att ”nu skriver jag en bok” och sedan frågar mina följare om de också skriver en bok så får jag fler som skriver och hjälper till att sprida inlägget. Detta var jag tidig med att göra och det är något jag har utvecklat och förfinat. Det är väldigt enkelt. Utgå från det du gör och bjud in andra att dela med sig av vad de gör och tänker.

Vilka är de vanligaste misstagen på Facebook?

– Att man blir för säljande. Det kan fungera i vissa inlägg men skriver du bara ”köp detta!” i varje inlägg så blir det en annonsplattform. Även om det låter självklart så är det många som blir för ivriga att göra affärer på Facebook. 

– Det är också vanligt att ha svårt att förstå vad man faktiskt är bra på. Eller så är man är bra på något men blandar det med för mycket foton på grillning med familjen och så vidare – då kan det vara svårt att förstå vad det är för syfte med kanalen eller kontot. Det ska finnas ett tydligt syfte.

Hur var skrivprocessen för Nå ut med Facebook?

– Mitt skrivande baseras till stor del på input från människor jag möter. Jag har sparat frågor jag fått från att jag släppte bok nummer två. På så sätt vet jag vad människor vill ha svar på istället för att bara skriva vad jag vill ha ut. Mina följares funderingar och frågor om hur de ska göra eller inte göra är material för en stor del av boken. 

– Den del jag tycker är roligast med mina böcker är egentligen själva marknadsföringen Jag drömde aldrig om att bli författare när jag var liten. Jag är inte någon som skriver för att jag älskar ord, snarare för att jag älskar kunskap.

Slutligen… om man vill göra ett riktigt viralt inlägg på Facebook i vilken korg ska man då lägga sina ägg?

– Att bjuda folk på baksidor och inte bara påskina att folk älskar en kan fungera bra. Jag kan skriva att ”nu är det någon som har gratulerat till mitt nonsensarbete”. När jag visar att jag inte låter mig sänkas av att någon tycker att det jag gör är ”nonsensarbete” då drar det många gilla. 

Utöver boken Nå ut med Facebook är Nina Jansdotter aktuell med föreläsningar, poddar och artiklar under 2019.