Ebba Martinsson jobbar som SFI-lärare. Det är kaotiskt och ohållbart och snart rasar allt. Med hjälp av karaktären Ebba porträtterar författaren Karin Ulveson hur det är att jobba på en arbetsplats där ingenting fungerar.

Vad gör du som lärare när du inte längre har tid för lektioner? När kroppen börjar säga emot och resurserna är så få att allt sakta men säkert krackelerar under dina fötter? Det går inte att läsa boken Svenska för främlingar – en utforskning av Karin Ulveson utan att få ett mindre stresspåslag.

– Organisationen och skolan är ganska självupplevda men karaktärerna är fiktiva helt igenom.

Det finns nog ingen som inte känner igen sig i boken om huvudkaraktären Ebbas arbetssituation. Här kan du köpa boken.

I boken får vi följa Ebba Martinsson genom hennes blogg. Där varvar hon reflektioner, stycken utformade som filmscener och foton och dikter. Vi får även följa några av hennes kolleger. Ebba dokumenterar flitigt vad som händer på skolan hon jobbar på. INGENTING tycks fungera. För den som varit på en arbetsplats där resurserna inte räcker till går det snabbt att känna igen sig i de känslor och händelser som porträtteras.

– Jag mådde stundtals själv dåligt när jag skrev boken, det var som att jag fick återuppleva det jag varit med om. Jag kände ibland att det var obehagligt att gå tillbaka till den där känslan av att känna sig galen men jag fick samtidigt perspektiv under skrivandet, säger Karin Ulveson.

Känslan av att vara en främling blir ofta påtaglig hos Ebba. Som efter ett möte med en arbetsledare då hon blivit utvärderad i form av tabeller och diagram. Bilden ritade hon direkt efter mötet. – bild från boken Svenska för främlingar

Skolan där Karin Ulveson jobbade på, där hon upplevt mycket av det som ligger till grund för huvudkaraktären Ebbas resa, finns inte kvar men hon jobbar fortfarande deltid som SFI-lärare. Och det älskar hon.

– Det bästa är att jag utvecklas som människa. Jag förstår mig själv bättre genom andra. Jag blir väldigt inspirerad av att människor kan tänka så olika om saker. Det är utmanande och ger perspektiv till mitt eget liv och mina tankar. Sen är det väldigt fint att uppleva att människor är mer lika än olika. Jag tycker ofta att jag har autentiska möten med mina elever och då kommer man bortom politik, religion och olika föreställningar. Sen älskar jag språk också!

Politiker använder boken som underlag till en utredning kring SFI.

Boken har nu lästs av flera politiker och Karin Ulveson har blivit ombedd att skriva ett utlåtande gällande en nyligen påbörjad utredning av SFI.

– Det är viktigt att eleverna får börja snabbt efter det att de kommit till Sverige. När människor är med om stora förändringar i sitt liv brukar ett fönster för lärande öppna sig. Ett fönster som ofta inte står öppet så länge. Att gå och vänta utan att ha nåt att göra är sällan gynnsamt. En annan sak som försvårar för eleverna är att det är droppar in nytt folk varje månad, ibland varje vecka, och då hinner det sällan bli en sammanhållen grupp. Sen behövs det fler lärare och tolkar som kan de olika modersmålen, fler skolor skulle jobba mer konkret mot arbetslivet och sen självklart: det behövs mer pengar. Det är just nu, på många ställen, som att försöka laga mat utan ingredienser.

”En elevenkät på skolan Learnitall. Men vad är det egentligen som eleverna utvärderar, undrar Ebba, när lärarna knappt hinner ha lektioner.” – utdrag från boken Svenska för främlingar

Även om boken tar upp problematik som sker inom skola som lär ut Svenska för invandrare så menar Karin Ulveson att problematiken är bredare än så. Att alla kan känna av symtomen av en arbetsplats som inte mår bra. Men Karin hoppas ändå att de som läser boken sätter sig in i Ebbas situation och funderar på det egna ansvaret.

– Jag tycker att boken till viss del kritiserar systemet men jag vill att man ska fundera över att lärarna också har handlingsutrymme. Gör lärarna i boken allt de kan? Är det bara systemet som inte fungerar? Ska man byta jobb? Vara kvar? Boken väcker frågor och förhoppningsvis en diskussion.

Här hittar du till Karin Ulvesons bok