Berätta om din bok!
Boken handlar om den avancerade balansakt som chefer och medarbetare i Sverige utför dagligen. Boken har ambitionen att väcka tankar kring hur nära chefer och medarbetare kan komma varandra och vad som händer med relationerna när arbetsgivarföreträdare börjar att sätta gränser. Att jag skriver ”chefer och medarbetare i Sverige” innebär att vi i detta land har en mycket speciell arbetskraft. En arbetskraft som vill förstå varför saker ska utföras. En arbetskraft som törs ta initiativ. En arbetskraft som vågar ifrågasätta. En arbetskraft som bryr sig och vill skapa vinna-vinna situationer internt och externt. Jag vet ingenting om mustanger eller rashästar men jag kan räkna ut att ovana eller obeslutsamma ryttare skulle få det mycket svårt att utveckla ett meningsfullt samarbete med en häst som har så stor potential och som samtidigt är så egensinnig. Jag uppfattar att motsvarande förhållande gäller den svenska arbetskraften – enorm potential, frimod, experimentlusta och öppenhet för relationer. Dessa resurser måste svenska chefer kunna matcha för att behålla sin personal och för att kunna skapa någorlunda harmoniska arbetsplatser, men svenska chefer har svårt för att fatta taktpinnen -eller ridspöet om du så vill.

Klicka på bilden för att läsa mer om boken!

Hur kom boken till?
Idén med boken kom till mig när jag läste om Jan Carlzons klassiska bok -Riv pyramiderna! från 1985. När jag läste om boken i hängmattan för att få lite inspiration, kom jag fram till att mycket i Carlzons bok inte stämde med mina egna erfarenheter. Precis som Carlzon tror jag på tillit och fördjupade relationer – dessa värden är karaktäristika för den svenska arbetskraften. Samtidigt vet de flesta av oss hur vi snabbt kan bli vårdslösa med relationer och resultat om vi inte ser någon mening med våra insatser. Jag tror att Carlzon hade förmågan att skapa en känsla av närhet och mening i relationen till sin personal i Linjeflyg och SAS och att hans metod var tillit. Tesen som jag försöker driva i boken är att tillit bara fungerar om relationerna är hyggliga i övrigt. Om relationerna är dåliga blir tilliten förödande. Tilliten kan bli den överväxel som en organisation kan använda när verksamheten i övrigt fungerar. Att som chef kliva in på en arbetsplats och visa någon slags allmän tillit är inte en väg mot en harmonisk arbetsplats – snarare tvärt om.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Jag såg hela boken framför mig från början. Det var som att öppna en kran. Jag fick musarm på köpet.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag vill slå ett slag för upprustning av organisationers och chefers planering och tänkande kring de människor de anställer. Många arbetsplatser i Sverige fungerar dåligt och på dessa ställen mår också människorna dåligt. När cheferna abdikerar från sina uppdrag skapas stora ytor för informella ledare som organiserar arbetsplatsen efter eget tycke och smak. Vanliga lönearbetares vardag blir då beroende av de informella ledarnas dagsform istället för att de formellt utsedda cheferna arbetar med att skapa såväl effektivitet som arbetsglädje. Jag har skrivit boken för att jag bryr mig om människor och hur dessa människor har det på jobbet.

Skriver du på något nytt nu?
Ja -det handlar om språkets betydelse för ledarskapet.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
1. Läs John Ajvide Lindqvists bok ”Misslyckas igen, misslyckas bättre”
2. Lita på din egen analys av det du vill skriva om
3. Producera två A4 sidor text per dag

Varför ska man läsa din bok?
För att bredda perspektiven kring det svenska lönearbetets villkor och vad som händer med relationerna när chefer och medarbetare påverkar varandra i organisationer.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag arbetar som konsultchef på Framfot Företagsutbildning AB.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Alla som undrar över varför vanligt lönearbete pendlar mellan känslorna uppriktig arbetslust och total förljugenhet.