Detta är en bok som tar nya grepp om vad kärlek är. Ett sådant nytt grepp är att beskriva kärlek som en kombination av grundkänslorna glädje och intresse. Den analysen utgör grunden för att sedan beskriva kärlek som bestående av tre aspekter: kärlekens tankar, kärlekens kroppsupplevelse och kärlekens handlingar. Ett annat nytt inslag är att ge tydliga beskrivningar av de färdigheter som behövs i en vuxen kärleksrelation.

Resultatet blir att man får ta del av en genomarbetad uppfattning om kärlek, som leder till förståelse av hur man kan åstadkomma förbättringar i det egna livet.

Vad boken kan ge

Boken är praktiskt användbar, i synnerhet för den som har en så negativ syn på sig själv att det skapar svårigheter i en vuxen kärleksrelation. För boken grundar sig på forskning som visar att det är en myt att man måste älska sig själv för att kunna älska någon annan. Därför hävdas i boken att det är bättre att lära sig älska någon annan. Det är både viktigare och enklare.

Boken ger först vägledning i hur man kan hantera besvärliga tankar och känslor som ofta ställer till det i relationer. För många människor som längtar efter att leva i en kärleksfull relation hindras av en negativ syn på sig själv. Därför beskrivs tio färdigheter som handlar om hur man kan hantera negativa tankar och känslor, som upplevs som hinder för att utveckla en kärleksrelation. De handlar bland annat om hur man kan bli bättre på att acceptera sig själv, kunna ha ett utåtriktat fokus, och gå emot känslor som kan stå i vägen för att utveckla en kärleksrelation.

Sedan beskrivs elva färdigheter som är specifikt användbara i en relation, både när man är förälskad och när man lever i en etablerad relation. Det rör sig om färdigheter såsom att kunna visa kärlek, kunna vara öppen om sig själv på ett balanserat vis, kunna hantera konflikter konstruktivt, och kunna förena kärlek och sexualitet på ett bra sätt.

Klicka på bilden för att hitta boken på Bokus.com

Klicka på bilden för att hitta boken på Bokus.com

Vem kan ha glädje av boken

Boken vänder sig både till den som vill bli bättre på kärleksrelationer, och till den som har ett professionellt intresse för relationella färdigheter. Men eftersom boken ger en nydanande beskrivning av kärlek, är den också relevant för den som är nyfiken på hur en psykologiskt genomtänkt framställning av kärlek kan se ut. Därför kan den alltså även vara av allmänt intresse.

Min bakgrund

Tilläggas kan att när det gäller det inslag som handlar om att beskriva kärlek, där har jag haft nytta av min träning i analyserande tänkande, eftersom jag har läst filosofi. När det gäller beskrivningen av kärlekens färdigheter, där har jag haft nytta av att jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, vilket gör att beskrivningen är förankrad i gedigen erfarenhet som behandlare.