Hur bemöter vi en person som söker hjälp inom psykiatrin och samtidigt hävdar att den exempelvis kan tala med andar? I nyutgivna spänningsromanen Och allt däremellan utmanar Chanette Larsson rådande normer kring övernaturliga fenomen och psykisk ohälsa.

I boken Och allt däremellan hamnar Psykologen Jonna Linder i en personlig kris då hennes mamma hastigt avlider, vilket även påverkar henne att upprätthålla sin yrkesroll. I takt med detta blir hon även indragen i en av sina klienters liv då denna blivit vittne till ett brutalt mord. 

En röd råd som löper genom boken är psykisk ohälsa. Utöver sitt arbete med klienter brottas stundtals huvudkaraktären själv med ”dåligt” mående. Boken är på intet sätt verklighetsbaserad även om Chanette Larsson själv arbetar som terapeut och givetvis har inspirerats av saker ur sin vardag.

– I mitt arbete möter jag ibland folk som tappat tron och inte ser mening i livet. Vi kanske har mål och riktning men livet är oförutsägbart och då saknar vi ofta verktyg för att bemöta det som sker, säger hon.

Chanette Larsson är född och uppvuxen i Umeå. Vid 25 års ålder flyttade hon till Småland och studerade till behandlingspedagog samt KBT-terapeut. År 2014 drabbades hon av en plötslig hemlängtan och bor numer i Täfteå. Foto: Marielle Larsson

En annan röd tråd genom boken är frågan om tron på övernaturlighet. Huvudkaraktären Jonna har fortsatt kontakt med sin mamma på ett annat plan efter mammans död. Hon kan inte tala högt om det på jobbet utan anförtror sig till en person utanför psykiatrin. I sitt arbete kommer Chanette Larsson ofta i kontakt med patienter med psykosproblematik och hallucinationer. Det som enligt henne har varit intressant i arbetet med den här boken har varit att utforska hur människors tro på övernaturlighet går ihop med psykiatrin. Bemötandet av patienten kan se olika ut beroende på vad den som arbetar inom psykiatrin tror på själv.

– Det finns många människor som tror på övernaturliga fenomen men det behöver inte betyda att personen har en psykos eller att det skulle vara en hallucination. Vi behöver inte döma, istället skulle vi kunna tänka ”wow vad häftigt, berätta mer!”, säger Chanette Larsson.

Tror du själv på övernaturliga fenomen?
– Absolut! Det har jag nog alltid gjort. Det sker så mycket som vi inte kan förklara, saker vi inte kan se med blotta ögat.

Och allt däremellan är skriven med ett enkelt och tydligt språk där läsaren ges möjlighet att måla egna inre bilder av karaktärer och miljö. Enligt författaren själv kan den läsas av alla människor som är intresserade av mänskliga relationer. Ämnet övernaturlighet kan vara lite tabubelagt inom psykiatrin men boken har tagits emot väl. Några av hennes patienter har berättat att de har läst den och upplever att hon är modig som vågar beröra ämnet.

– Min chef har köpt ett exemplar av boken och ledningsgruppen vet om att den finns, men hitintills har det inte varit några bannor, skrattar Chanette Larsson.

Nu arbetar hon vidare med uppföljaren som behandlar temat sexuella övergrepp på barn. Vi får följa samma karaktärer och det är bra att ha läst Och allt däremellan innan man ger sig på att läsa bok 2. Andra boken förväntas vara klar till årskiftet. Trots att hon behandlar tunga ämnen vill Chanette Larsson ändå visa på hoppfullhet.

– Jag vill visa att den enskilda individen kan kämpa för sin överlevnad. Det gäller att våga tro på sig själv och inse att det inte är kört, säger hon.

Beställ gärna ditt signerade exemplar av Och allt däremellan genom att maila författaren själv på chanette.larsson@hotmail.com

Håll utkik efter nästa bok, följ Chanette Larsson på Facebook.