Foto: Jeanette Utell

Marie Torebring är uppväxt i Göteborgstrakten men har aldrig riktigt hittat en plats där hon känt sig förankrad. Utifrån idén om kroppens olika energisystem utforskar hon vad det innebär att vara människa.

Skrivandet letade sig tidigt in i Maries liv. Redan när hon var 12 år visste hon att det var i orden hon hörde hemma. Marie har alltid tagit skrivandet på allvar. På gymnasiet tryckte hon upp en lyrikbok, ett litet häfte. Ändå var det inom naturvetenskap hon kom att utbilda sig. Hon beskriver sig som integrerad både inom det konstnärliga och det intellektuella. Hon var bland annat djupt engagerad i miljöfrågor redan som 19-åring. Naturvetenskapen och beslutet att blir lärare verkade som ett säkrare val än författandet.

-Det blev naturligt att jag läste biologi och kemi. Det är ju grunden för miljöfrågorna.

Men Marie visste att hon skulle skriva, det handlade bara om att hitta mognad och mod nog till att börja berätta.

För tio år sedan inledde hon det stora projektet att skriva två triologier med inspiration hämtad från chakrayogan och idén om att människan inte bara består av en fysisk kropp, utan även av ett energisystem som baseras på olika färger placerade i kroppens olika delar. Berättandet skrivs utifrån de sex färgerna, röd, orange, gul, grön, turkos och indigo. Marie skriver en bok för varje färg och varje bok kan läsas som en fristående del.

-Det är historiska, existentialistiska romaner som utforskar medvetande. Den röda boken utspelar sig i Karlskrona på 1700-talet. Huvudkaraktären, Lisa, blir föräldralös och tvingas kämpa för sin egen överlevnad. Boken behandlar svåra teman som överlevnad och sexuellt utnyttjande.

Nästföljande bok har istället förflyttat sig hundra år framåt i tiden och skildrar en mor till elva barn. Romanen är inspirerad av Maries mormorsmor och utforskar moderskapet och reproduktionen. Den gula boken utspelar sig i Asien och är utformad som en reseskildring, men utforskar fortfarande teman kring kvinnlighet. Den del som är tryckt är den gröna delen, Så som i himlen så på jorden. Romanen behandlar kärlek, förälskelse och dröm kontra verklighet.

-Jag vill att människor ska bli berörda av det jag skriver.

Marie ser alltid till att uttrycka sig kreativt. Hon har bland annat dagböcker och skriver ner sina drömmar.

-Jag kickar ofta igång skrivandet med musik. Det försätter mig i ett särskilt känsloläge beroende på vilken musik jag lyssnar på.

Marie hittar även inspiration i naturen och i andra konstnärliga uttryck, såsom konst och film. I författandet finns Hanne-Vibeke Holst som en stor förebild.

-Hon skriver i korta kapitel, för att texten inte ska bli så tung att läsa.

I skrivande stund arbetar Marie parallellt med den turkosa boken, Sprickor i isen. Inom chakrayogan symboliserar den turkosa färgen att våga föra sin talan, att uttrycka sig och hitta vägar till kommunikation. Marie har tryckt upp den gröna boken som finns till försäljning på Maries hemsida, Adlibris och Bokus.

Hennes läsare berömmer hennes förmåga att skapa spänning och hålla liv i berättelsen. Marie betonar vikten av att inte begränsa sig i skapandet och skrivandet. Hon vill erbjuda ett smörgåsbord av kreativitet och konstnärlig frihet.

-Det är som att skala en lök, man måste skala av lager efter lager. Man kan inte dyka ner direkt i kärnan. Ju mer komplext det blir desto enklare blir det. Vad handlar det om egentligen? Att andas och att skratta.

 

Maries hemsida finns här

Instagram

Maries Facebook