I takt med att E-handeln blir större och större går det också sämre och sämre för bokhandlar. Inför valet passade ”I Bokhandeln” på att fråga hur partierna jobbar för att fysiska butiker, i synnerhet bokhandlar, ska överleva den växande E-handeln.

Vi mailade ut alla riksdagspartier frågan: ”I juni 2018 fick Finansinspektionen en ansökan från ”Amazon Payments Sweden AB” om att erbjuda betaltjänster i Sverige. Detta drabbas i synnerhet bokhandlar. Hur ska fysiska butiker överleva den växande e-handeln?”

Här är svaren vi fick:

Socialdemokraterna

Vi tycker att de fysiska bokhandlarna är mycket viktiga särskilt på mindre orter, och vi förstår att konkurrensen från e-bokhandeln är svår. Vi har ingen särskild lösning på den fysiska bokhandelns problem idag men tror att samverkan och samarbete med andra branscher mellan bokhandlare och andra aktörer kan vara en väg.

I grunden ser vi e-böckerna som en utveckling som kan göra att fler läser.

Moderaterna

Bokhandeln har en viktig kompetens, som bland annat handlar om att vägleda och rådge kunden på ett sätt som den digitala handeln inte alltid klarar. Men Moderaterna har i nuläget inga förslag om riktade reformer till bokhandeln.

Sverigedemokraterna

Vi har mer att göra i dessa frågor i vår politikutveckling och träffar gärna branschen för att lyssna till behov och problem, så att vi om möjligt kan säkerställa även fysiska bokhandeln fortlevnad i Sverige. Den fysiska bokhandeln har betydelse eftersom fysiska böcker och dess omslag i vissa fall kan locka till läsande genom att väcka intresse för litteratur som läsaren annars inte skulle ha läst.

Miljöpartiet

I vilken form böcker och medier distribueras är en fråga om konsumtionsmönster och affärsmodeller. Men för politikens vidkommande är det viktigt att säkerställa goda villkor för litteratur och läsning i allmänhet.

Miljöpartiet satsar på bibliotek och ökade stöd och ersättningar till författare, förlag, medier och kulturtidskrifter. Då litteraturen har en stark ställning ökar också efterfrågan på bokförsäljning generellt.

Centerpartiet

Att det finns butiker är viktigt. Dels är det en fråga där kommunerna behöver arbeta för att skapa förutsättningar för det. Ett bra företagsklimat är helt avgörande, både lokalt och nationellt. Alliansen införde under 2013 ett investeraravdrag, som innebär att fysiska personer kan investera upp till 1,3 miljoner kronor i ett mindre företag, i samband med företagets bildande eller en nyemission, och få göra avdrag på skatten med hälften, det vill säga upp till och med 650 000 kronor.

Vi vill fördubbla avdragsrätten och förenkla reglerna. Vi vill också att arbetsgivaravgiften tas bort under de första två åren när en enmansföretagare anställer sin första medarbetare.

Vänsterpartiet

Vi anser att det är problematiskt med megajättar som Amazon på distributionssidan som riskerar att lägga hela bokmarknaden under sig samt ytterligare försvåra för de små fysiska butikerna. Vi tycker det är viktigt att de fysiska butikerna finns kvar, men har i dagsläget inget konkret förslag för att säkerställa deras existens.

Liberalerna

Fysiska bokhandlar är hårt pressade av den växande e-handeln, men de kan erbjuda en personlig service och kundkontakt som inte e-handeln kan erbjuda, och de kan ha samverkan med bokklubbar, författarna och andra lokala aktiviteter, som är unikt för de fysiska butikerna. I övrigt gynnas de fysiska bokhandlarna av Liberalernas företagspolitik som bland annat innebär lägre skatter, lägre personalkostnader och mindre byråkrati.

Kristdemokraterna

Genom den konkurrensfördel de har med kunniga butiksarbetare som med personlig service kan hjälpa människor hitta böcker de kan njuta av att förkovra sig i.