Även 2019 kan Nobelpriset i litteratur ställas in. Det säger Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten till SVT.
– Man behöver välja in nya ledamöter som står fria från det som har hänt och som har kompetens. Man behöver utreda jävs- och sekretessbrotten och visa att man respekterar sitt eget regelverk. Och man behöver bilda en Nobelkommitté som står fri från de här händelserna, säger han till SVT.

Det var i samband med Metoo 2017 som det uppdagades flera fall av sexuella trakasserier och övergrepp inom Svenska akademin. Sara Danius, Kjell Espmark och Peter Englund lämnade och i september påbörjades rättegången mot ”Kulturprofilen”. Tidigare i år stod det klart att inget Nobelpris i litteratur skulle delas ut 2018.

Det kan även bli fallet 2019. Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten berättar för SVT att han inte anser att det är troligt eftersom att Svenska akademin har förlorat sin legitimitet.

– Alternativet att priset delas ut av en institution som saknar legitimitet, är inte attraktivt heller. Det måste finnas ett förtroende, säger han i SVT:s Agenda.

Lars Heikensten anser att det krävs att nya ledamöter väljs in och att en utredning måste reda ut jävs- och sekretessbrotten som framkommit under Metoo-hösten. Avslöjandena om Svenska akademin är inget han tror kastar skugga över Nobelpriset.

– Den skuggan som föll över Nobelpriset försvann ganska snabbt. Det är samma sak här. Problemen är allvarliga men de är möjliga att reda upp om man tar tag i dem, säger han och refererar till den kris som Nobelstiftelsen och Karolinska institutet gick igenom efter Marchiariniavslöjandet.