Berätta om din bok!

Boken är en berättelse om tre familjer aktiviteter på andra halvan av året 1966. I centrum för berättelsen står deras tre ungdomar. Alla tre kommer att fylla 20-år sent samma höst. Erik är en av ungdomarna. På den här tiden var han kanske den mest framträdande av alla 20 -åringar i Sverige. Lisa är en annan, som här börjar sin klassresa. Hon är bland de första i den lilla staden som har sökt sig till högre studier. Till sist Bosse som hamnar i Köln som ungdomsproffs i fotboll. Han får också känna på den stadens undre värld. Svalbädden kommer man att bli intresserad av.

Hur kom boken till?

Jag tänkte tillbaka på mina gamla arbetskamrater, alla duktiga reparatörer på stålverket, det här måste dokumenteras för framtiden, började skriva samma dag som pensioneringen

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Ja det var en färdig ide, jag ville hylla mina gamla arbetskamrater från 60 – talet
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Ser det som en hobby på gamla dar, politiken nu och då

Skriver du på något nytt nu?

Ja en uppföljare

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Sitt bekvämt! Jag är inte den som ska komma med råd, för färsk!

Varför ska man läsa din bok?

Den bör intressera alla som vill veta hur det var med kärleken, politiken, fackföreningsrörelsen, universitetet och fotbollen på den här tiden.

Vad gör du när du inte skriver?

Är pensionär, jag umgås, motionerar, reser ofta utomlands , ser på fotboll

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Likasinnade, se ovan