När SVT rapporterade om en 30% ökning av manus som kommer in till svenska förlag var det inte odelat positiva reaktioner. Förlagen pekade på en högre andel hafsverk. Det som inte nämndes i rapporteringen var de positiva effekter som ökad kreativitet har för måendet i dessa tider.

Bonnierförlagen har sett en ökning av manus med mellan 25-30 procent. Av alla genrer är det barnböcker som produceras i högst tempo. Där har barnboksförlaget Bonnier Carlsen sett den största ökningen. Fler vill skildra framtiden och färdigställda gamla drömmar. Men vad nyhetsmedierna missar i sin rapportering är att kreativiteten bidrar till bättre mående skydd mot psykisk ohälsa i tider fler är utsatta.

Även antalet färdigställda alster inom måleri, keramik och fotografi har ökat under 2020. Konstnärsnätverket Artportable ser en kraftig ökning av nya verk som läggs upp av medlemmar. När antalet utställningar minskar påverkas inte aktiviteten i ateljén negativt, tvärtom skapas det allt mer i Sverige. Samtidigt behöver konstnärerna ställa om och har då hittat nya digitala alternativ.

Om det blir en tillfällig ökning på manus till förlagen eller om det fortsätter 2021 kvarstår att se. Men oavsett om vaccineringen kommer igång har ljus kastats på manuskript som legat i mörker. Förhoppningsvis leder det till att vi får böcker i bokhandeln som vi annars aldrig fått se. Konstnärer som behöver ställa om och hitta nya vägar för att nå ut kan bli medlem i Artportable.