Foto: Kristina Persson.

Berätta om din bok!

Jag vill få oss att se på stress på ett nytt sätt, vår inre motor och kraftskälla. Vi behöver bara lära oss att variera vårt stresspåslag beroende på de utmaningar som vi dagligen möter. Likt en bil där man gasar på för fullt vid omkörning för att sedan släppa på gasen när man står stilla, behöver vi också gasa på när vi behöver energi och släppa på gasen när tillfälle ges för att sänka vårt stresspåslag. Med boken vill jag ge en grundläggande förståelse för hur våra tankar påverkar vår energi och fokus. Jag hoppas motivera till förändring som är möjlig när vi förstår att vi har mycket energi och fokus att tjäna på att variera vårt varvtal (stresspåslag).

Klicka på bilden för att hitta boken på Bokus.com

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag såg ett stort resursslöseri bland mina medmänniskor pga. av att vi inte förstår hur vår inre motor stressen fungerar och hur vi skall använda den för att optimera vår energi. Jag såg också alla splittrade tankar som stör vårt fokus och vår förmåga att nå våra mål och vara närvarande. Detta ville jag ändra på genom min bok för att sprida kunskap om hur vi fungerar och ge tips och idéer till förändring för att minska vårt resursslöseri för ett hållbart liv.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Genom att skriva på ett förklarande sätt om hur vi fungera vill jag inspirerar och motivera oss till att börja träna mentalt för att fungera och må bättre.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap? 

De har tyckt att min idé har var mycket intressant och de har väntat på att boken skall blir klar så att de kan ta del av mina tankar. De har även tyckt att det är spännande att jag skriver.

Skriver du på något nytt nu?

Nej inte just nu.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Brinner ni för att något som ni vill förmedla till andra så rekommenderar jag att skriva en bok. Det är en spännande och utvecklande process och stor lycka när boken är klar.

Varför ska man läsa din bok?

För att på ett enkelt sätt förstå hur vi fungerar och påverkas av våra tankar. Och även för att stanna upp och ta del av mina tips, enkla övningar för att sedan göra egna reflektioner.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag gillar att träna, god mat och att ständigt lära mig mera om hur vår hjärna och kropp fungerar.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

De som vill se stress på ett nytt sätt och genom denna förståelse minska sitt resursslöseri av energi och öka sitt fokus för ett hållbart liv.