SKL Kommentus och multinationella Overdrive är överens – sluter nytt ramavtal för e-böcker på biblioteken.

Det sker nu ett skifte på den svenska marknaden. Sen 2015 är Axiell, som köpte den tidigare marknadsledaren Elib, den dominerande leverantören av e-böcker till bibliotek i Sverige.

– Jag hoppas att den här upphandlingen ska leda till dels ökad konkurrens på marknaden, dels förbättrade möjligheter för låntagarna att låna e-litteratur. Jag ser detta som ett startskott för upphandlingar av e-litteratur, säger Christian Nilsson, upphandlare på SKL Kommentus inköpscentral, till Svensk Bokhandel.

Avtalet som nu slutits är unikt. Det är första gången som ett ramavtal om just e-litteratur skrivs i Sverige. Amerikanska Overdrive Incorporated, som gick vinnande ur förhandlingarna, har idag verksamheter i runt 70 länder. Sen tidigare distribuerar man e-böcker till bland annat Malmö Stadsbibliotek. Christian Nilsson menar att Overdrive vann eftersom de var billigast.

– Biblioteken har haft olika prismodeller beroende på hur de formulerat sina avtal tidigare, så jag kan inte svara generellt på om det blir billigare eller dyrare för biblioteken. Men Overdrive låg väsentligt billigare än Axiell.

Sammanlagt blir det 980 kommuner, landsting och kommunala bolag som kommer att få ta del av SKL Kommentus nya upphandling. Enligt Christian Nilsson sa upphandlingens värde ligga på ungefär fem miljoner kronor om året. Man väntar dock fortfarande på att få en formell underskrift på avtalet. Upphandlingen kommer att gälla fyra år framöver. Under den tiden kommer avtalet att utvärderas.

 

Det här är Overdrive:
Grundades 1986 i Cleveland.  Sedan 2015 ägs man av japanska jätteföretaget Rakuten, vilka äger e-boksföretaget Kobo.